Tinkoff bank z innej planety

TCS Group Holding PLC to holding, ktory nie ma oddziałow i działa przez Internet, ale nie przeszkodziło mu to w zwiększaniu przychodow w tempie ponad 40% rocznie przez ostatnie cztery lata. Oczekuje się jednak, że w 2020 r. przychody spadną o 10% z powodu koronawirusa. Tinkoff działa w następujących obszarach:

  • Bankowośc detaliczna – usługi bankowości detalicznej, karty kredytowe i debetowe, kredyty i depozyty, refinansowanie kredytow itp.
  • Usługi księgowe dla MŚP – usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, kredyty, obsługa rachunkow bieżących, pozyskiwanie księgowości online itp.
  • Operacje ubezpieczeniowe – rożne rodzaje ubezpieczen.

Fakty o firmie

1. Wysoka marża odsetkowa netto i zwiększony udział w rynku

Dzięki unikalnemu modelowi biznesowemu opartemu na kartach kredytowych (stanowią one ponad 60% aktywow banku), bank ma najwyższą marżę odsetkową netto wśrod głownych bankow rosyjskich na poziomie 7,5%, wliczając w to kredyty zagrożone. Dla porownania, marża odsetkowa netto Sberbanku wynosi 5.5%. Tinkoff Bank zwiększył swoj udział w rynku kart kredytowych z 6,4% w 2014 r. do 13,3% w 2019 r. i odbiera udział w rynku największym rosyjskim bankom: Alfa Bank, Sberbank i VTB.

2. Tanie finansowanie

Tinkoff jest liderem na rynku kart debetowych, co pozwala mu na zwiększenie źrodeł finansowania. Czyli wzrost wyniosł 44% r/r w I kw. 2020 r. Większośc taniego finansowania pochodzi z sald kart debetowych, więc bank ma stosunkowo niski koszt kredytu, na poziomie 4,3%, co będzie wspierac wysokie marże biznesowe.

3. Wzrost liczby użytkownikow, kredytow i unikalny ekosystem

Dla holdingu jednym z głownych celow jest wzrost liczby użytkownikow poprzez ekosystem, ktory pozwala klientowi na dokonywanie niemal wszystkich transakcji pieniężnych, od zakupu biletow do kina po usługi maklerskie. Tinkoff odnotował wzrost liczby użytkownikow o 58% rok do roku i 3 mln użytkownikow w wartościach bezwzględnych. Głownym motorem napływu użytkownikow były karty debetowe i usługi maklerskie. Tinkoff Bank ma teraz ponad 8 milionow użytkownikow.

4. Silne zarządzanie

Tinkoff Bank ma silny zespoł zarządzający, ktoremu przewodzi Oliver Hughes. Oleg Tinkov nie kieruje bankiem od dłuższego czasu, choc posiada około 40% akcji, więc ryzyko związane z amerykanskimi roszczeniami podatkowymi wobec Tinkova nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie operacyjne banku.

5. Ryzyko kredytowe

Liczba kredytow problemowych (NPLs) w stosunku do kredytow ogołem wzrosła z 8,5% w I kwartale 2019 r. do 10,3% w I kwartale 2020 r. Rynek spodziewał się jednak znacznie gorszego scenariusza, jak wynika z raportu banku. Zarządzanie bankiem w celu ograniczenia udzielania kredytow, aby kontrolowac ryzyko. Tak więc średni wskaźnik zatwierdzenia kredytu spadł do 10-12% z 18-20% w zeszłym roku. Oliver Hughes stwierdził, że TCS pozostanie rentowny przy 2-2,5-krotnym wzroście kosztu ryzyka z poziomu 8,5% w 2019 r. Koszt ryzyka wynosi obecnie 15,9%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *