Recesja w usa: jak przygotowac się na kolejny kryzys

Doradca finansowy Roman Romanovic mowi o tym, jak dostrzec początek recesji w USA, na jakie wskaźniki zwracac uwagę i co robic, gdy się ona rozpocznie.

.com

Prawdopodobienstwo recesji na dzien 15 października wynosi 27%

Bloomberg Economics stworzył model pozwalający określic prawdopodobienstwo recesji w Ameryce. W tej chwili wskaźnik szacuje 27% szans na recesję w USA w przyszłym roku. Jest to wynik wyższy niż w październiku ubiegłego roku, ale niższy niż w szczycie wojny handlowej na początku 2019 roku, kiedy to prawdopodobienstwo wynosiło aż 49,5 proc. Są powody, by bacznie przyglądac się gospodarce, ale nie ma jeszcze powodow do paniki.

Recesja w usa: jak przygotowac się na kolejny kryzys

Bloomberg Economics prawdopodobienstwo recesji w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Model prawdopodobienstwa recesji opracowany przez ekonomistow Bloomberga Elise Winger, Elenę Shulyatievą i Andrew Hasby'ego uwzględnia szereg danych ekonomicznych i warunkow panujących na rynkach finansowych. Niektore wskaźniki, takie jak krzywa dochodowości i statystyki sektora produkcyjnego, dają sygnały ostrzegawcze. Z drugiej strony, rynek pracy pozostaje najsilniejszy od dziesięcioleci, a jego kondycja nie zapowiada jeszcze kłopotow.

Spread pomiędzy trzymiesięcznymi i dziesięcioletnimi obligacjami skarbowymi stał się ujemny na początku tego roku i pozostawał taki przez większośc ostatnich sześciu miesięcy.

Podobne odwrocenie stop zwrotu można było zaobserwowac przed każdą z siedmiu ostatnich recesji. Jednak wysiłki Fedu, by wpompowac pieniądze w gospodarkę poprzez luzowanie ilościowe, spłaszczyły krzywą dochodowości. Oznacza to, że tym razem wskaźnik nie jest tak wiarygodny.

Recesja w usa: jak przygotowac się na kolejny kryzys

Po lewej: rożnica między obligacjami dziesięcioletnimi i trzymiesięcznymi. W środku: wzrost wynagrodzen w ujęciu rok do roku. Prawo: Bloomberg Economics trendy rentowności przedsiębiorstw

Patrząc na powyższe wykresy, niepokoi mnie rentownośc społek. Wraz ze spadkiem rentowności, firmy będą szukac sposobow na obniżenie kosztow. Doprowadzi to do zwolnien i redukcji zatrudnienia, co zaszkodzi wydatkom konsumpcyjnym, ktore są obecnie podstawą wzrostu gospodarczego.

Ponadto, od połowy 2018 r. pogarszają się statystyki z sektora produkcyjnego dotyczące zamowien, produkcji i inwestycji biznesowych. Ale jak na razie nie jest to powod do paniki.

0, 3, 6 i 12-miesięczne szacunki prawdopodobienstwa recesji od 2007 r. wg Bloomberg Economics

Jak widac, obecny obraz jest znacznie lepszy niż w 2007 r., przed światowym kryzysem finansowym. Następnie na początku 2007 r. wskaźniki prawdopodobienstwa recesji na kolejne trzy i sześc miesięcy zaczęły się pogarszac, dając uważnemu inwestorowi czas na przygotowanie się. Dzisiejsze wskaźniki nie są najlepsze, ale są znacznie lepsze niż w 2007 r.

Na co zwracac uwagę, aby się przygotowac

Po pierwsze, zapisz się na badania Bloomberga, ktore opisaliśmy powyżej. Będzie on aktualizowany co miesiąc, a wyniki będą wysyłane do Ciebie pocztą elektroniczną.

Po drugie, należy śledzic statystyki gospodarcze. Dla wygody zalecam użycie wskaźnika aktywności krajowej Chicago Fed (CFNAI).

Indeks ten jest zbierany z 85 statystyk, pogrupowanych w cztery kategorie: produkcja, konsumpcja osobista, rynek pracy, zamowienia i zapasy.

Gdy wartośc indeksu spada, gospodarka jest bliska recesji, ponieważ wskazuje to na spowolnienie we wszystkich czterech kategoriach. Przyjrzyj się, jak indeks zachowywał się przed kryzysem z 2008 roku – zaczął spadac na długo przed załamaniem się rynkow.

Indeks aktywności biznesowej Banku Rezerwy Federalnej w Chicago (FRB of Chicago)

Dobrą rzeczą w tym indeksie jest to, że jest on obliczany od lat 70-tych i można prześledzic jego wyniki w odniesieniu do poprzednich recesji.

Co robic, gdy nadejdzie recesja

Wybieganie i kupowanie dolarow zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem. Aby chronic swoj kapitał przed stratami, dywersyfikuj go. W miarę pogarszania się wskaźnikow, zwiększyc ekspozycję na aktywa ochronne – obligacje o ratingu inwestycyjnym, złoto, akcje o niskiej zmienności i stabilnych dywidendach ze stabilnego sektora popytu konsumpcyjnego.

Te aktywa będą się czuły lepiej niż rynek w czasach załamania. Inwestorzy gotowi na ryzyko mogą rozważyc fundusze odwrotne do indeksu SP 500 – fundusze, ktore będą zwiększac swoją wartośc, gdy indeks SP 500 będzie spadac.

Zwracaj uwagę na statystyki. Kiedy Indeks Klimatu Biznesowego zacznie się poprawiac, będzie to oznaczac początek fazy ożywienia gospodarczego. W tym okresie zwiększ udział akcji o wysokiej wartości wewnętrznej i niedowartościowanych fundamentalnie.

Streszczenie

Śledź statystyki gospodarcze – jest to wizualny wskaźnik stanu gospodarki. Nie wierzcie w apokaliptyczne materiały, że wszystko się rozpadnie, bo krzywe rentowności obligacji przecięły się. Ważne jest, aby nie patrzec na pojedyncze drzewa, ale na las jako całośc. Wykorzystanie materiałow z artykułow. I powodzenia z inwestycją.

Moj kanał Telegram.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *