Jsc „grid company” i ge stworzyły cyfrowy odpowiednik sieci energetycznej republiki tatarstanu

Unified Automated Process Control System (UPCS) będzie wspierał cyfrową transformację infrastruktury sieci energetycznej w Tatarstanie.

Ujednolicony system automatycznego sterowania procesami dla sieci elektroenergetycznych w Republice Tatarstanu
Firma sieciowa

Po raz pierwszy w rosyjskiej energetyce system będzie obejmował wszystkie zasoby sieciowe i klasy napięcia – od 0,4 kV do 500 kV, w tym schematy dyspozytorskie stacji elektroenergetycznych, a nie tylko linii przesyłowych – w jednolitym modelu sieci.

EASTU jest "cyfrowym bliźniakiem" sieci energetycznej Tatarstanu. Celem projektu było stworzenie systemu, ktory nie tylko odzwierciedlałby topologię złożonego kompleksu technicznego rozproszonych geograficznie i połączonych ze sobą aktywow sieciowych, ale rownież umożliwiałby efektywne zarządzanie nimi zgodnie ze standardami Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC-61698/61970. W ramach prac dla pilotażowego odcinka sieci stworzono prototypowy system gotowy do powielenia na dużą skalę, ktory łączył w sobie system geoinformacyjny GE Smallworld™ Electric Office (GIS) do opomiarowania sieci oraz system sterowania siecią SK-11, oparty na wspolnym modelu informacyjnym sieci elektroenergetycznej.

W trakcie realizacji projektu informacje z wielu rozproszonych źrodeł i baz danych zostały zebrane w systemie GE Smallworld™ Electric Office. Stworzono model sieci elektrycznej wraz z przyłączami wszystkich przewodow i zespołow urządzen.

W kolejnej fazie projektu przygotowany model sieci został wgrany poprzez podsystem integracji CIM do systemu dyspozytorskiego SK-11, przygotowano schematy dyspozytorskie, podłączono telemetrię oraz wykonano integrację z inteligentnymi licznikami. W ten sposob Smallworld Electric Office zapewnił jeden punkt wprowadzania danych, jak rownież wysoką jakośc i kompletnośc danych do wykorzystania w operacyjnej pętli sterowania.

"SK-11 i wdrażane w Republice inteligentne systemy pomiarowe pozwoliły na zwiększenie obserwowalności pilotażowego odcinka sieci dystrybucyjnej oraz zjednoczenie dyspozytorow MCC i oddziałow Społki Gridowej w jednym polu informacyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *