Dlaczego korporacyjny blockchain będzie rozwiązaniem biznesowym następnej dekady?

Badanie dotyczące rozwoju ekosystemu korporacyjnego w Rosji zauważa, że liczba projektow blockchain w Rosji wzrosła o 45 procent w 2019 roku w porownaniu do 2018 roku. Czy to oznacza, że w ciągu najbliższej dekady możemy spodziewac się cyfrowej transformacji rynku??

Zainteresowanie biznesu blockchainem przeżywa renesans. Histeria informacyjna i frustracja z poprzednich lat została zastąpiona przez prawdziwe projekty korporacyjne i pierwsze udane wyniki integracji technologii w procesach biznesowych. Podczas dorocznej konferencji Waves Enterprise Conference ponad 400 uczestnikow i kluczowych ekspertow rynkowych podzieliło się studiami przypadkow i zidentyfikowało wyzwania, w ktorych rozwiązania blockchain przyniosą realną wartośc biznesową.

Blockchain do wielkiego biznesu

Skład uczestnikow i prelegentow konferencji Waves Enterprise Conference, ktora odbyła się 17 grudnia w Deworkacy, jest bezpośrednią ilustracją zainteresowania firm technologią rozproszonej księgi popytu. Sesje poświęcone praktycznemu zastosowaniu blockchain zgromadziły czołowych ekspertow w dziedzinie rozwoju rozwiązan oraz przedstawicieli biznesu odpowiedzialnych za cyfrową transformację firm. Gazprom neft, S7 Techlab, LANIT, Deloitte, Microsoft, Alfa Bank, Koleje Rosyjskie, VTB Bank, Kaspersky Lab, Sberbank i inni liderzy rynku podzielili się swoimi sprawami. Wiele firm nie ma już wątpliwości, że technologia ta jest niezbędna i zaczyna aktywnie wykorzystywac prywatny blockchain jako infrastrukturę dla wielu procesow biznesowych.

Założyciel Waves Aleksander Iwanow notatki: "Sama technologia istnieje od 2009 roku, ale dopiero teraz pojawiają się działające systemy, ktore będą rzeczywiście stosowane w praktyce. Rynek w koncu ukształtował wizję zastosowania technologii i uświadomił sobie korzyści płynące z jej integracji w biznesie. Pojawienie się systemu, ktory działa zgodnie z protokołem i nie zależy od uczestnikow, otwiera nową erę przejrzystych procesow biznesowych, umożliwiając odnowienie obecnej generacji infrastruktur informacyjnych. W ciągu najbliższych trzech lat technologia radykalnie zmieni i pomoże ukształtowac nowe rynki, modele biznesowe fundamentalnie przekształcając światową gospodarkę".

Podstawowym założeniem nowej infrastruktury jest brak centrum, strony trzeciej, ktora ustalałaby zasady i kontrolowała interakcje między uczestnikami łancucha. Pośrednik i agent zaufania, ktory utrzymuje reguły gry, zostanie zastąpiony przez bezstronne protokoły cyfrowe. Czynnik społeczny ustąpi miejsca czynnikowi technicznemu. Redukcja kosztow, korupcji, zaufania między graczami i optymalizacja kosztow to pierwsze rezultaty, jakie rynek zobaczy w wyniku integracji rozwiązan blockchain.

Założyciel Waves Alexander Ivanov

Czas na pierwsze kroki

Czas na małe projekty testowe i eksperymenty mija. Dziś eksperci rynkowi mogą śmiało mowic o udanym zastosowaniu platform blockchain i dzielic się wynikami z własnej praktyki. Irina Mayorova, właściciel produktu platformy blockchain S7 Techlab, opowiedział o pilotażowym projekcie tankowania samolotow za pomocą cyfrowych inteligentnych kontraktow, realizowanym wspolnie przez Gazprom-aero, S7 Airlines i Alfa-Bank. Przy obecnym podejściu linie lotnicze muszą odkładac na swoich kontach duże kwoty, ktore są stopniowo odejmowane w miarę tankowania. Nowa technologia zmniejsza ryzyko dla zaangażowanych podmiotow, dzięki czemu unika się przedpłat lub gwarancji bankowych. Zmiany te pomagają przyspieszyc rozliczenia między stronami i zmniejszyc obciążenie finansowe linii lotniczych.

Proces ten jest realizowany w następujący sposob. W systemie AFSC (Aviation fuel smart contracts) przewoźnicy lotniczy z wyprzedzeniem uzgadniają ilośc potrzebnego paliwa i jego koszt. Na podstawie tych danych opracowywany jest zakres uprawnien dla operatora paliwowego w terenie. Ostateczna prośba online o zarezerwowanie konkretnej kwoty na koncie jest generowana dopiero po wskazaniu przez kapitana samolotu dokładnej ilości paliwa. tankowanie rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu wniosku przez bank.

"Zdaliśmy sobie sprawę, że istnieje możliwośc powtorzenia tej historii nie tylko w przypadku tankowania w liniach lotniczych, ale rownież w innych procesach tankowania B2B. Należy jednak pokonac przeszkody administracyjne, ktore stanowią głowny problem w stosowaniu blockchain", – zaznaczył Irina Mayorova.

Paneliści

Jakby na szynach

Dmitry Plakhov, Szef laboratorium blockchain w Centrum Rozwoju Przemysłu i Wdrożen Kolei Rosyjskich podzielił się większym studium przypadku. Blockchain rachunkowości cyklu życia zestawu kołowego, z ktorym pracuje ta korporacja, ma nie dwoch, ale dziesięciu uczestnikow.

Według rożnych szacunkow, od 3 000 do 5 000 organizacji jest zaangażowanych w produkcję, sprzedaż, naprawę i eksploatację najbardziej problematycznych części wagonow kolejowych. Czynniki takie jak duża liczba uczestnikow rynku i niedokładna dokumentacja scentralizowanego systemu oraz błąd ludzki prowadzą do błędow w określaniu jakości zestawu kołowego. Jednak w przypadku awarii podwozia nie chodzi tylko o bezpieczenstwo ładunku, ale także o życie ludzkie. Proste i zautomatyzowane narzędzie do wspołpracy pracownikow, np. z zakładem produkcji wagonow lub zajezdnią naprawczą, znacznie obniży koszty pracy i poprawi jej jakośc. Zgodnie z Dmitry Plakhov, infrastruktura blockchain jest idealnym rozwiązaniem, ktore pomoże uporządkowac i zredukowac nie tylko koszty, ale także inne ryzyka. "To właśnie system blockchain połączy dużą liczbę uczestnikow, co jest jego bezpośrednim celem, i pozwoli na weryfikację danych pochodzących z rożnych źrodeł w jednym rozproszonym systemie", potwierdza.

Dmitry Plakhov zauważył, że wyciągnięcie wnioskow na temat wynikow będzie możliwe po policzeniu, ocenieniu i posortowaniu w systemie 6 milionow zestawow kołowych. Dziś jest ich tylko 200 tys.

Chemia między uczestnikami rynku

Pomimo szybkiej cyfryzacji przemysłu, chemicy naftowi mają duże trudności z usystematyzowaniem i zapisywaniem informacji. Niektore dzienniki są prowadzone ręcznie, a dane są przekazywane telefonicznie. W rezultacie zaufanie między klientami, dostawcami i firmami usługowymi jest bardzo niskie: klientowi bardzo trudno jest wiarygodnie zrozumiec, jak dobrze działa wybrane przez niego rozwiązanie. A dostawca ma tendencję do podejrzewania eksploatatora o niewłaściwe wykorzystanie jego produktu.

Firma Mirrico, wraz z QIWI Blockchain Technologies, wprowadziła SenSef, narzędzie do monitorowania skuteczności stosowania inhibitorow korozji i przetestowała je w praktyce. Inteligentny kontrakt określa odcinek rurociągu, w ktorym ma byc zastosowany konkretny odczynnik, oraz pożądany poziom wydajności. Ustawiane są tam rownież zakresy procesowe, takie jak wartości temperatury i ciśnienia. Po dokonaniu wstępnej płatności za użycie substancji chemicznej, inteligentny kontrakt wydaje polecenie rozpoczęcia aplikacji odczynnika. W oparciu o dane zbierane codziennie przez czujniki platforma blockchain wykonuje własne obliczenia i automatycznie przekazuje saldo sprzedawcy, jeśli uzna, że operacja zakonczyła się sukcesem. "Wyniki potwierdzamy danymi z czujnikow, a nie wartościami manualnymi", – powiedział Rustam Sattarov, Kierownik projektu SENSEF w Mirrico, "Blockchain jako technologia pozwala na operowanie danymi, ktore nie ulegną zmianie z mocą wsteczną".

Pieczęc Doskonałości

Według badan Gartnera, do 2023 roku 30% firm produkcyjnych o przychodach powyżej 5 mld USD wdroży projekty wykorzystujące systemy rozproszonych ksiąg rachunkowych. W samej Rosji, zgodnie z mapą drogową opublikowaną przez Ministerstwo Łączności, całkowity wpływ ekonomiczny projektow blockchain wyniesie 1 635 miliardow rubli do 2024 roku. Silne korporacyjne perspektywy blockchain wyglądają atrakcyjnie dla funduszy inwestycyjnych i wiodących firm IT w Rosji i WNP, takich jak LANIT.

Podczas konferencji firma DTG, integrator systemow cyfrowych w LANIT, ogłosiła rozpoczęcie wspołpracy z firmą informatyczną Waves Enterprise. Partnerstwo postrzega blockchain jako zaufaną infrastrukturę, ktora będzie wspierac interakcje pomiędzy członkami platformy technologicznej GRANUM, opracowanej przez DTG w celu automatyzacji rozproszonych procesow biznesowych.

Denis Reimer, Wiceprezes ds. transformacji cyfrowej LANIT Group skomentował, że firma zamierza testowac hipotezy dotyczące nowych modeli biznesowych w zakresie interakcji pomiędzy wieloma podmiotami. Zauważył, że wciąż istnieją nierozwiązane problemy z blockchainem. Sama technologia jest tylko jednym z ogniw w długim łancuchu działan, ktore należy podjąc w ramach transformacji cyfrowej. Udane eksperymenty nie są dobrze skalowane. Firmy nie znalazły jeszcze jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: jak zmotywowac dużą liczbę uczestnikow do pracy z platformą i jak uniknąc narzucania warunkow ich interakcji z systemem?. "Znalezienie przypadkow, w ktorych występują rowne podmioty, z ktorych każdy ma własną motywację, jest nadal niemożliwe. Probujemy pokonac pierwszy krok", dzieli się doświadczeniem Denis Reimer.

Pierwsza pomoc dla blockchain

Blockchain słusznie może byc nazywany technologią następnej dekady. Według badania PwC, ktore objęło 600 dyrektorow generalnych z całego świata, 84% respondentow miało już do czynienia z blockchainem. Jednocześnie, znaczny odsetek respondentow odmawia korzystania z tej technologii. Do głownych barier należą: niepewnośc regulacji, brak zaufania i wiedzy fachowej wśrod użytkownikow oraz wysokie koszty integracji rozwiązan. Dane te potwierdzają podstawową tendencję, ktora wyznacza Artem Kalikhov, Dyrektor ds. produktow Waves Enterprise: "blockchain powinien byc wykorzystywany tylko przez firmy, ktore nie mogą się obejśc bez tej podstawowej technologii w swoich procesach biznesowych. MŚP nie powinny podążac za trendami mody i adoptowac blockchain dla samego korzystania z tej technologii. Pomimo swojej progresywności i zalet, ważne jest, aby zrozumiec, że jest to kosztowna technologia, ktora nie jest uniwersalnym rozwiązaniem problemow biznesowych".

W dłuższej perspektywie projekty oparte na technologii distributed ledger przestaną byc zaskoczeniem, a użytkownicy będą się z nimi stykac na co dzien. Jednak w perspektywie krotkoterminowej istnieje kilka globalnych problemow, ktore należy szybko rozwiązac. Regulacje w tej dziedzinie nie zostały jeszcze odpowiednio dopracowane, ale dyskusja na temat konieczności zmiany ram prawnych w związku z upowszechnieniem technologii. Rynek ma nadzieję na szybkie rozwiązanie tych problemow, ponieważ korporacje są bardzo zainteresowane automatyzacją wszystkich procesow biznesowych. Platformy blockchain stworzą nowy paradygmat interakcji – zaufane ekosystemy, w ktorych kwestie zaufania są rozwiązywane domyślnie i nie ma potrzeby monitorowania innych uczestnikow. To nie jest tak mało dla dużych graczy na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *